ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) Gazer Limited будь-якій фізичній особі укласти договір про надання послуг (далі – «Договір»). Цей Договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів. Уважно ознайомтеся з текстом цього Договору. Будь-які питання стосовно положень Договору, які є для Вас незрозумілими, порядку та умов отримання послуг, Ви можете з’ясувати у центрі обслуговування: @GazerSupportBot

Пропозиція (публічна оферта)

Виконуючи дії, спрямовані на отримання послуг, передбачених цим Договором, Ви підтверджуєте, що Вам зрозумілі, Ви приймаєте і погоджуєтесь з умовами цієї оферти.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 1.2. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

Наведений нижче текст Договору про надання послуг адресований фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на території України, і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Gazer Limited, що надає онлайн – сервіс, розташованого за адресою: 17 Hanover Square, London, W1S 1BN, UK, registered with the Commercial Register of 8778057 (далі – Адміністратор),

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір регламентує відносини у сфері надання послуг між Абонентом та Адміністратором:

1.1.1. Адміністратор надає Абоненту можливість доступу Абонента до Послуги (доступ до Сервісу, з певним набором контенту) за допомогою мережі Інтернет. У деяких випадках доступ до Послуги або її окремих елементів може бути обмежений у зв’язку з вимогами чинного законодавства або договорів Адміністратора з правовласниками.

1.2. Цей Договір є укладеним між Адміністратором і Абонентом з моменту підтвердження початку користування послугою у вигляді внесення абонентської плати (ч. 2 ст. 640, ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України). З умовами цього договору в електронному вигляді Абонент ознайомлюється на сайті Адміністратора https://gazer.com/ua/

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ

2.1.  Доступ Абонента до Послуги надається на території України після внесення передплати Абонентом згідно вартості обраного ним одного з тарифних планів, встановлених Адміністратором на власному веб-сайті.

2.2. Абонент розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може, на свій розсуд і без спеціального повідомлення Абонента, змінювати набір і / або функціонал Послуги.

2.3. Доступ Абонента до Послуги відбувається наступним чином:

2.3.1. При встановленні програмних додатків Адміністратора на телевізори.

2.3.2. Після встановлення програмних додатків, передбачених п. 2.3.1 цього Договору, Абонент повинен виконати авторизацію (реєстрацію) у системі Адміністратора, яка відбувається наступним чином:

2.3.2.1. Абонент повинен відкрити програму Google Play Маркет на Gazer TV

2.3.2.2. Знайти та встановити програму GAZER Multimovie

2.3.2.3. Ввести User ID, вказаний на скретч картці придбаного пакету передплати та пройти процес активації передплати на послугу Gazer | Live Edition.

2.4. Доступ Абонента до Послуги надається на наступних умовах:

2.4.1. Доступ за передплатою згідно тарифного плану на період 24 (двадцать чотири) місяця. При проведенні дій, передбачених пунктом 2.2 цього Договору, Абонент набуває доступ до Послуги, яка надається Адміністратором, та її функціонал відповідає вказаному на сайті Адміністратора https://gazer.com/ua/

2.5. Абонент виконанням дій, передбачених п. 1.2 Договору підтверджує, що досяг 18-річного віку або іншого віку, встановленого в якості мінімально дозволеного в Україні для доступу до сервісу-програмного забезпечення і для можливості здійснення оплати за надані Адміністратором Послуги. Фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов’язується утриматися від доступу до Послуги і від здійснення оплати за його перегляд. В іншому випадку, відповідальність за порушення умов цього пункту Договору фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України. Адміністратор не несе відповідальності за законність доступу до Послуги Абонентом / фізичною особою. Якщо з будь-якої причини (окрім як з вини Адміністратора) Абонент не скористається наданим йому доступом до Послуги, відповідна Послуга вважається наданою належним чином.

2.6. Використання Абонентом Послуги, будь-яких її служб і функцій означає безумовну згоду Абонента з усіма пунктами цього Договору та безумовне прийняття його умов та зобов’язань, покладених на Абонента за цим Договором. Факт використання Абонентом Послуги, будь-яких її служб і функцій, а також придбання пакету передплати, внесення абонентської плати за цим Договором за Послугу або здійснення активації промокоду (якщо доступ здійснюється за допомогою промокоду) є повним і беззастережним прийняттям умов цього Договору, незнання яких не звільняє Абонента від відповідальності за їх недотримання.

2.7. Абонент зобов’язується регулярно знайомитися зі змістом цього Договору з метою своєчасного ознайомлення з його змінами. Використання Послуги після будь-яких змін у Договорі означає згоду Абонента з такими змінами та / або доповненнями.

2.8. Адміністратор залишає за собою право на свій особистий розсуд змінювати і (або) доповнювати Договір в будь-який час, попередньо повідомивши Абонента про такі зміни за 10 календарних днів до початку дії нових змін на сайті Адміністратора, якщо інше прямо не вказано в цьому Договорі. Чинна редакція Договору доступна на сайті Адміністратора за адресою  https://gazer.com/ua/

2.9. Абонент у рамках цього Договору не набуває ніяких прав на контент у Послузі.

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

3.1. Всі використовувані і розміщені у Послузі результати інтелектуальної діяльності, а також сама Послуга є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями. Будь-яке використання розміщених в Послузі результатів інтелектуальної діяльності (у тому числі елементів візуального оформлення Програмною послуги, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, та інших об’єктів) без дозволу Адміністратора або правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

3.2. Крім випадків, встановлених Договором, а також чинним законодавством України, жоден результат інтелектуальної діяльності, розміщений в Послузі, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього дозволу Адміністратора або правовласника.

3.3. Доступ до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в Послузі, надається Адміністратором виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання / завантаження / збереження) таких об’єктів в пам’ять електронних пристроїв Абонента, а також без права на інше використання, не передбачене цим Договором, у тому числі їх продажу, модифікації, поширення цілком або по частинах і т.п. Комерційне використання, використання в сфері HoReCa та інше використання, не передбачене цим Договором, є порушенням і може служити підставою для притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством і цим Договором.

3.4. Будь-яке використання Послуги або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на ньому, крім дозволеного в Договорі, категорично заборонено.

3.5. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час видаляти з Послуги будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені у ній, без повідомлення про це Абонента.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАТОРА

4.1. Обов’язки Адміністратора полягають виключно в забезпеченні надання технічної можливості отримання Абонентом доступу до Послуги, в межах території України і для IP-адрес, які закріплені за українськими інтернет-провайдерами, в порядку, визначеному цим Договором.  Адміністратор має право доводити до відома Абонента інформаційні повідомлення.

4.2. Адміністратор залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану в Послузі інформацію, а також будь-які елементи і складові частини Послуги, обмежувати або припиняти доступ Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Послуги в будь-який час з будь-якої причини. При цьому Сторони погоджуються, що Адміністратор не відповідає за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Абоненту такими діями.

4.3. Адміністратор має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Послуги, в будь-який час змінювати цей Договір в односторонньому порядку, без отримання згоди Абонента.

4.4. Адміністратор має право доводити до відома Абонента інформаційні повідомлення. Зокрема, Адміністратор може здійснювати телефонні дзвінки Абоненту, вставляти в Послугу рухомий рядок, що містить організаційно-технічну або іншу інформацію, пов’язану з наданням Послуги. Доведення інформації Абоненту може здійснюватися у вигляді повідомлень як e-mail, так і на мобільний телефон, а також у вигляді телефонних дзвінків на зазначені Абонентом номери телефонів та e-mail, вказані при укладенні цього Договору.

4.5. Адміністратор зобов’язується:

  • не розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми;
  • не описувати або пропагандувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції та керівництва по здійсненню злочинних дій;
  • не розміщувати в Послуги будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на об’єкти результатів інтелектуальної діяльності.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

5.1. Абонент зобов’язується використовувати надані йому Послуги тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України і прав та законних інтересів Адміністратора і правовласників, а також своєчасно і в повному обсязі вносити абонентську плату за користування послугами за цим Договором.

5.2. Абонент, здійснюючи користування послугами, дає Адміністратору свою згоду на отримання інформаційних повідомлень будь-якого роду. Така інформація може бути отримана Абонентом у вигляді рухомого рядка при користуванні Послугою, у вигляді телефонних дзвінків або повідомлень на мобільний телефон або e-mail Абонента.

5.3. Доступ до контенту в рамках надання Послуги надається відповідно до необхідних для використання Послуги технічними вимогами. Приступаючи до використання Послуги, Абонент беззастережно погоджується, що пристрої, з яких він планує переглядати контент, повною мірою відповідають необхідним технічним вимогам, а також, що він згоден вчинити всі дії, необхідні для доступу до Послуги, зазначені Адміністратором в цьому Договорі.

5.4. Усі питання, що стосуються придбання та налаштування відповідного обладнання і програмних продуктів для користування послугами за цим Договором вирішуються Абонентом самостійно. Такі питання не підпадають під дію цього Договору, та Адміністратор не несе відповідальності за ці дії Абонента або третіх осіб.

5.5. Абонент підтверджує і погоджується, що Послуга доступна Абоненту тільки з використанням обладнання, підключеного до мережі Інтернет. Послуги можуть бути не доступні або мати обмежену функціональність при використанні пристроїв, що не відповідають технічним вимогам для використання Послуги, які визначено Адміністратором і вказано в цьому Договорі.

5.6. Абонент зобов’язаний утримуватися від здійснення дій, спрямованих на стабілізацію роботи Послуги, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Послуги, результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в ній, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Адміністратора та / або третіх осіб. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд припиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до Послуги або до окремих функцій Послуги, у тому числі, але не виключно, у разі порушення Абонентом цього Договору та / або застосованого законодавства.

5.7. Абонент не має права відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, перепродавати, приховувати статус Спеціалізованного Абонента, надавати доступ до особистого облікового запису третім особам, а також використовувати будь-яким способом для яких-небудь комерційних цілей Послугу і (або) будь-які частини вмісту Послуги без згоди на ці дії Адміністратора, або уповноважених правовласників. У разі порушення Абонентом даного пункту Адміністратор має право вимагати виплати штрафу у розмірі 25000 грн. 00 коп (двадцять пять тисяч гривень нуль копійок), за документально підтверджений факт порушення, а також відшкодування Адміністратору в повному обсязі збитків, що виникли в зв’язку з порушенням Абонентом зазначеного зобов’язання та/або застосувати умови п. 5.19 цього Договору.

5.8. Абонент зобов’язаний надавати при укладенні договору точну, актуальну та повну інформацію про себе (далі – “Персональна інформація”). Абонент розуміє і погоджується з тим, що Персональна інформація буде використовуватися Адміністратором (їх співробітниками) у зв’язку з наданням Послуги, її використанням Абонентом та забезпеченням належної роботи Послуги, інформаційним забезпеченням Абонента, у тому числі для ведення обліку, внутрішньої статистики, бухгалтерського та податкового обліку Адміністратора, а також для інформування про нові послуги, функції і можливості Послуги та послуги доступу в мережу Інтернет, проведення опитувань про будь-які аспекти роботи Послуги, стягнення заборгованості, як Адміністратором, так і з залученням третіх осіб. Термін використання Персональної інформації обмежується строком, рівним терміну користування Послугою і 3 (трьома) роками після закінчення останнього факту доступу Абонента до Послуги, якщо законодавством не встановлений інший, більш тривалий термін. Адміністратор зобов’язується не розкривати інформацію про Абонента третім особам без згоди Абонента, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та / або правоохоронних органів відповідно до застосовного законодавства.

5.9. Абонент зобов’язаний при зміні своєї Персональної інформації, яку він надав при укладанні Договору, повідомити про таку зміну Адміністратора, щоб забезпечити її точність, актуальність та повноту.

5.10. Абонент зобов’язаний використовувати отриману з Послуги інформацію виключно в законних і особистих некомерційних цілях, що не суперечать моральним принципам і загальновизнаним цінностям.

5.11. При виборі функціоналу Послуги Абонент керується власним волевиявленням. Для прийняття обгрунтованого рішення при виборі функціоналу Абоненту необхідно попередньо звернути увагу на жанр і ознайомитися з анотацією, представленою в Послузі.

5.12. Абонент як повнолітня особа гарантує, що доступ до Послуги малолітніх і неповнолітніх осіб здійснюється під його контролем і використання Послуги такими особами буде здійснюватися під контролем Абонента з дотриманням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

5.13. Абонент зобов’язується не робити спроби по відключенню чи іншому втручанню в будь-які технічні засоби захисту Послуги або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених у ній, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якої інформації або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в Послуги.

5.14. Абонент зобов’язується не робити спроби змінювати або модифікувати будь-яку частину Послуги, а також не використовувати Послугу і результати інтелектуальної діяльності, розміщені в ній, в комерційних цілях.

5.15. Абоненту при використанні Послуги забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: є інтелектуальною власністю третіх осіб, що не давали дозвіл Абоненту на її використання, а також порушує інші права та інтереси фізичних і юридичних осіб або вимоги законодавства України.

5.16. Абонент зобов’язаний виконувати інші обов’язки, встановлені цим Договором.

5.17. Абонент підтверджує, що повністю усвідомлює, розуміє умови цього Договору і приймає їх, а також що Адміністратор залишає за собою право видаляти з Послуги будь-який функціонал без повідомлення Абонента, у тому числі у зв’язку із закінченням терміну дії договорів Адміністратора з відповідними Правовласниками.

5.18. Адміністратор має право заблокувати Абоненту доступ до Послуги та / або облікового запису та / або функціоналу (у тому числі оплаченим) у разі порушення Абонентом умов цього Договору або у випадку, якщо Адміністратор вважатиме дії Абонента шахрайськими, шкідливими, спрямованими на порушення роботи або функціональних можливостей Послуги, підрив репутації Послуги або бренду, DOC-атаки і т.п. Кошти, сплачені Абонентом за користування Послугою, в даному випадку поверненню не підлягають, а рахунок Абонента блокується.

6. УМОВИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОСЛУГ

6.1. За надання Послуг за цим Договором Абонент сплачує Абонентську плату, яка є фіксованим платежем за період 24 (двадцать чотири) місяці з моменту оплати, і підлягає надходженню на розрахунковий рахунок авансовим платежем.

6.2. Акційні пропозиції Адміністратора (в тому числі з використанням User Id або промокоду) можуть включати положення автоматичного списання коштів для подовження надання послуги Доступу до тарифного плану або підписки, на наступний період за регулярною вартістю. Користувач має право відмовитися від даної послуги Доступу до Послуги і автоматичного списання коштів за подовження Послуги в своєму особистому кабінеті на веб-сайті Адміністратора. При цьому, відносно визначених послуг платного Доступу до тарифного плану або підписки Адміністратором може бути встановлено, що, при відмові Користувача від автоматичного подовження – термін дії акційної пропозиції припиняється у момент такої відмови.

6.3. У разі ненадходження абонентської плати в повному обсязі в якості передоплати за Договором, надання Послуги Абоненту автоматично припиняється. Відновлення надання Послуги відбувається автоматично, з моменту надходження абонентської плати в повному обсязі.

6.4. Для користування послугами за цим Договором Абоненту необхідно провести оплату згідно тарифного плану.

6.6. Вартість тарифних планів для користування послугами та їх зміст (у тому числі кількість функціоналу, доступного в рамках обраного тарифного плану тощо) можуть бути в односторонньому порядку змінені Адміністратором без спеціального повідомлення про це Абонента .

6.7. Абонент підтверджує свою згоду на оплату комісій третім особам, які забезпечують здійснення платежів за послуги, якщо такі будуть встановлені.

6.8. Абонент самостійно визначає обсяг споживаної Послуги в рамках терміну, обсягу та інших умов надання відповідного переліку послуг, визначених Адміністратором в обраному абонентом тарифному плану. Якщо з якої-небудь причини (окрім як з вини Адміністратора) Абонент не скористається наданим йому доступом до Послуги, відповідна Послуга вважається наданою належним чином.

7. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГИ

7.1. Доступ Абонента до Послуги надається згідно умов, передбачених в п. 1.2 цього Договору.

7.2. Адміністратор визначає умови доступу до Послуги з урахуванням вимог чинного законодавства та договорів з правовласниками. При наявності таких обмежень доступ до відповідного функціоналу не буде відкритий Абонентові.

7.3. Абонент може ознайомитися на сайті Адміністратора https://gazer.com/ua/

з доступними тарифними планами на такий вид послуг та переліком іншого функціоналу, включеного в кожен з тарифних планів.

7.4. Для отримання доступу до Послуги Абоненту необхідно укласти цей Договір з Адміністратором.

7.5. У разі якщо доступ до Послуги вимагає наявності спеціальних умов, такі умови будуть включені в Договір. Також відповідні умови можуть бути доведені до відома Абонента шляхом розміщення відповідних інформаційних повідомлень в інтерфейсі Послуги.

7.6. Адміністратор не несе відповідальності у випадку:

  • виникнення перешкод, які ускладнюють доступ до Послуги в певному місці, де розміщено обладнання Абонента;
  • у разі виникненні несправностей такого обладнання;
  • у разі проведення ремонтних або профілактичних робіт сторонніми організаціями, які надають функціонал Послуги;
  • за будь-які зміни в режимі роботи організацій, що надають функціонал Послуги;
  • за ненадання Послуги в разі відсутності послуги доступу в мережу Інтернет, що надається інтернет-провайдером Абонента.

У всіх вищеперерахованих випадках перерахунок вартості абонентської плати не відбувається.

7.7. Адміністратор не несе відповідальність у випадку, якщо недоступність або низька якість доступу до Послуги є результатом порушення Абонентом правил експлуатації обладнання та / або збоїв у роботі організацій, що надають функціонал Послуги, несправностей або нестабільного  енергопостачання, в інших аварійних і непередбачуваних ситуаціях.

8. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМОЮ ПОСЛУГОЮ

8.1. Для користування Послугою Абоненту необхідно вибрати тарифний план і оплатити користування Послугою відповідно до п. 7 цього Договору, а також мати спеціалізовані технічні засоби для доступу в глобальну мережу Інтернет, що забезпечують доступ до Послуги та взаємодію з веб-інтерфейсами (далі – “Технічні Засоби Доступу”). Під технічними засобами доступу розуміються, телевізори GAZER METASMART TV з функцією Smart TV з ОС Android TV  11.0 або вищою з встановленими програмними додатками Адміністратора для взаємодії з Програмною послугою, підключені до мережі Інтернет. Максимальна кількість пристроїв, на які може бути надана послуга Абонентові в рамках одного договору – 1  (одна) одиниця.

8.2. Для коректної роботи Послуги у абонента має бути гарантований інтернет-канал 10/100 Mбіт/с.

8.3. Для коректної роботи Послуги на телевізорі необхідно мати спеціальне обладнання з встановленим на ньому спеціальним додатком Адміністратора а також додаткове обладнання у вигляді Wi-Fi маршрутизатора, і  т.д.

8.4. Усі одиниці функціоналу, доступ до яких надається в рамках Послуги, захищені технічними засобами захисту, які контролюють доступ до них, а також запобігають або припиняють здійснення дій, не дозволених правовласниками.

8.5. Враховуючи умови ліцензійних Договорів з правовласниками, Адміністратор може встановити обмеження на доступ до функціоналу з деяких видів обладнання.

8.6. Адміністратор може встановлювати перелік рекомендованого обладнання, при використанні якого гарантується доступ до Послуги. У разі використання іншого обладнання доступ до Послуги і якість доступу не гарантуються.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

9.1. Доступ до Послуги надається “В ТОМУ ВИГЛЯДІ, В ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ”, і Адміністратор не дає ніякої гарантії або запевнення в його відношенні.

9.2. Абонент розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може видаляти або переміщати (без попередження) будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені в Послузі (включаючи функціонал), на свій власний розсуд, а також з будь-якої причини.

9.3. Абонент розуміє і погоджується, що Адміністратор не несе перед ним відповідальність за будь який розміщений в Послузі функціонал, включаючи, але не обмежуючись, наступним: тексти і коментарі, зображення, а також будь-яку іншу інформацію.

9.4. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, несправності у лініях зв’язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, розміщеним в Послузі. Адміністратор не відповідає за будь-які технічні несправності або інші проблеми будь-яких мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або інтернет-провайдерів, комп’ютерного або телекомунікаційного обладнання, програмного забезпечення, несправностей Послуги, електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Адміністратор не відповідає за відповідність Послуги цілком або її частин (служб) очікуванням Абонента, безпомилкову та безперебійну роботу Послуги, припинення доступу Абонента до Послуги та результатам інтелектуальної діяльності, розміщеним в Послузі, збереження даних Абонента, що забезпечують доступ до окремих служб та функціоналу Послуги, а також збитки, що виникли у Абонента з причин, пов’язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення.

9.5. Адміністратор зобов’язується не розголошувати особисті дані Абонента, отримані при укладенні цього Договору в будь-яких цілях. Не вважається порушенням цієї умови розкриття Адміністратором інформації про Абонента співробітникам Адміністратора в обсязі, необхідному для якісного надання послуг за цим Договором та забезпечення належного надання послуг за цим Договором, а також на вимогу державних контролюючих, правоохоронних та судових органів, у випадках, коли розкриття такої інформації є обов’язком Адміністратора в силу вимог законодавства України.

9.6. Адміністратор не несе відповідальності за будь-який збиток, завданий обладнанню або програмному забезпеченню Абонента чи іншої особи, який виник або пов’язаний з використанням послуг за цим Договором.

9.7. Ні за яких обставин Адміністратор не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, завдану шкоду честі, гідності або діловій репутації, які виникли у зв’язку з використанням послуг за цим Договором.

9.8. Адміністратор не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами:

  • за дії Абонента в Послузі;
  • за зміст і законність, достовірність інформації, яка використана / одержана Абонентом у Послузі.

9.9. Адміністратор не несе відповідальності за порушення Абонентом цього Договору.

9.10. Послуга може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Абонент визнає і погоджується з тим, що Адміністратор не контролює і не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням цих ресурсів. Будь-які переходи по посиланнях, здійснювані Абонентом, останній здійснює на свій страх і ризик.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір і відносини між Адміністратором і Абонентом регулюються і трактуються відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

10.2. Сторони Договору зобов’язуються підкорятися виключній юрисдикції судів України при виникненні спірних питань юридичного характеру, пов’язаних з цим Договором або Програмною послугою.

10.3. Якщо з тих чи інших причин які-небудь з умов цього Договору виявляються  недійсними або такі що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

10.4. Цей Договір укладається на невизначений термін і діє з моменту оплати абонентської плати відповідно до розділу 6 Договору.

10.5. Цей Договір являє собою публічний договір. Згодою Абонента з умовами цього Договору вважається внесення абонентської плати за користування послугами, зазначеними в цьому Договорі.

10.6. Умови, узгоджені сторонами в цьому договорі є вичерпним переліком істотних умов для даного Договору.